Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Jeżeli  troszczysz się o rozwój swojego dziecka, obserwujesz niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, coś wzbudza Twój lęk lub niepewność - możesz zgłosić się do nas!
Dla kogo

Wczesne wspomaganie rozwoju przeznaczone jest dla najmłodszych dzieci i trwa od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Aby dziecko mogło zostać objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi odbyć wizytę u lekarza okulisty przyjmującego w Ośrodku oraz posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wszystkie zajęcia realizowane z dzieckiem i jego rodziną są bezpłatne.

Na czym polega WWR?

To specjalistyczne zajęcia prowadzone w celu poprawy funkcjonowania dziecka, u którego podejrzewa się zaburzenia w prawidłowym rozwoju. Kompleksową pomocą objęta jest cała rodzina dziecka.

WWR to stwarzanie warunków do tego, aby dziecko z zaburzeniami rozwojowymi mogło pomimo ograniczeń:

 1. wykorzystać swój potencjał rozwojowy,
 2. pokonać  trudności w poznawaniu świata,
 3. uczestniczyć w życiu społecznym,
 4. osiągnąć dojrzałość szkolną i samodzielność.

W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Są one prowadzone indywidualnie
z dzieckiem i jego rodziną oraz grupowo, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem (np.: zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, trening umiejętności społecznych, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne).

Kto prowadzi terapię WWR?

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju w SOSW nr 6 „Na Dziewanny” tworzą najlepsi terapeuci specjalizujący się w pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym,
w szczególności z niepełnosprawnością wzrokową:

 1. tyflopedagodzy,
 2. psycholog,
 3. terapeuci widzenia,
 4. logopeda (spec. neurologopeda kliniczny),
 5. instruktor orientacji przestrzennej,
 6. specjalista w zakresie terapii sensorycznej,
 7. rehabilitanci ruchu - terapeuci NDT-Bobath.

Z zespołem współpracuje również lekarz okulista.

Oferowane formy wsparcia

Na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka zespół WWR ustala konkretne działania terapeutyczne oraz opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania.

W ramach WWR dzieci mogą korzystać ze specjalistycznej terapii w zakresie:
 1. terapii widzenia,
 2. terapii psychologicznej/tyflopsychologicznej lub wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 3. terapii neurologopedycznej/logopedycznej,
 4. stymulacji słuchowej – terapia metodą Tomatisa, trening słuchowy Neuroflow,
 5. terapii tyflopedagogicznej / terapii ręki,
 6. orientacji w przestrzeni / rehabilitacji podstawowej,
 7. zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w Sali Doświadczania Świata
 8. fizjoterapii/terapii NDT-Bobath / masażu podwodnego,
 9. integracji sensorycznej,
 10. masażu leczniczego.