Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Jeżeli  troszczysz się o rozwój swojego dziecka, obserwujesz niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, coś wzbudza Twój lęk lub niepewność - możesz zgłosić się do nas!

Dla kogo

Wczesne wspomaganie rozwoju przeznaczone jest dla najmłodszych dzieci i trwa od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Aby dziecko mogło zostać objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi odbyć wizytę u lekarza okulisty przyjmującego w Ośrodku oraz posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wszystkie zajęcia realizowane z dzieckiem i jego rodziną są bezpłatne.

Na czym polega WWR?

To specjalistyczne zajęcia prowadzone w celu poprawy funkcjonowania dziecka, u którego podejrzewa się zaburzenia w prawidłowym rozwoju. Kompleksową pomocą objęta jest cała rodzina dziecka.

WWR to stwarzanie warunków do tego, aby dziecko z zaburzeniami rozwojowymi mogło pomimo ograniczeń:

 1. wykorzystać swój potencjał rozwojowy,
 2. pokonać  trudności w poznawaniu świata,
 3. uczestniczyć w życiu społecznym,
 4. osiągnąć dojrzałość szkolną i samodzielność.

W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Są one prowadzone indywidualnie
z dzieckiem i jego rodziną oraz grupowo, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem (np.: zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, trening umiejętności społecznych, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne).

Kto prowadzi terapię WWR?

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju w SOSW nr 6 „Na Dziewanny” tworzą najlepsi terapeuci specjalizujący się w pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym,
w szczególności z niepełnosprawnością wzrokową:

 1. tyflopedagodzy,
 2. psycholog,
 3. terapeuci widzenia,
 4. logopeda (spec. neurologopeda kliniczny),
 5. instruktor orientacji przestrzennej,
 6. specjalista w zakresie terapii sensorycznej,
 7. rehabilitanci ruchu - terapeuci NDT-Bobath.

Oferowane formy wsparcia

Na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka zespół WWR ustala konkretne działania terapeutyczne oraz opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania.

W ramach WWR dzieci mogą korzystać ze specjalistycznej terapii w zakresie:

 1. terapii widzenia,
 2. terapii psychologicznej/tyflopsychologicznej lub wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 3. terapii neurologopedycznej/logopedycznej,
 4. stymulacji słuchowej – terapia metodą Tomatisa, trening słuchowy Neuroflow,
 5. terapii tyflopedagogicznej / terapii ręki,
 6. orientacji w przestrzeni / rehabilitacji podstawowej,
 7. zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w Sali Doświadczania Świata
 8. fizjoterapii/terapii NDT-Bobath / masażu podwodnego,
 9. integracji sensorycznej,
 10. masażu leczniczego.