Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Liceum Ogólnokształcące

Głównym celem i zadaniem liceum jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych na egzaminie maturalnym, a także do rozpoczęcia dalszej nauki w szkołach policealnych i na wyższych uczelniach. Przygotowujemy młodzież do samodzielności oraz odpowiedzialnego życia społecznego.

 Dla kogo

Do liceum przyjmowana jest młodzież:

  1. niewidoma lub słabowidząca (także z niepełnosprawnością ruchową),
  2. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.

Podstawą przyjęcia do liceum jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz skierowanie wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi na wniosek rodzica lub pełnoletniego wychowanka.

Niektóre z zalet naszego liceum

  1. znakomicie wyposażone pracownie,
  2. małe klasy (maksymalnie 10-osobowe),
  3. kontynuacja nauki języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego, 
  4. rozszerzenia z języka polskiego, języka angielskiego, historii albo geografii (od 2. klasy).

Nauka trwa 4 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem maturalnym.