Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technikum

Głównym celem i zadaniem technikum jest stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych zarówno na egzaminie maturalnym, jak i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz do rozpoczęcia dalszej nauki w szkołach policealnych i wyższych uczelniach. Przygotowujemy młodzież do samodzielności oraz odpowiedzialnego życia społecznego. Nauka w technikum trwa 5 lat.

Dla kogo

Do technikum przyjmowana jest młodzież słabowidząca i niewidoma (bez lekarskich przeciwwskazań do wykonywania zawodu).

Podstawą przyjęcia do technikum jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, skierowanie wydane na wniosek rodzica / pełnoletniego ucznia przez Prezydenta Miasta Łodzi lub Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania oraz zaświadczenie wydane przez lekarza profilaktyka.

 Niektóre z zalet naszego technikum

  1. znakomicie wyposażone pracownie,
  2. małe klasy (maksymalnie 10-osobowe),
  3. kontynuacja nauki języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego, 
  4. rozszerzenia z języka polskiego, języka angielskiego, biologii, historii albo geografii (od 2. lub 3. klasy).

Więcej informacji w zakładkach dotyczących poszczególnych zawodów.

Technikum prowadzi także kwalifikacyjne kursy zawodowe, będące pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego.

Certyfikat: Technikum nr 23 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Łodzi uczestniczyło w projekcie systemowym "Szkoła Współpracy. Uczniowie i nauczyciele kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", w ramach którego otrzymało merytoryczne wsparcie w zakresie budowania w szkole systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Certyfikat: Technikum nr 23 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Łodzi uczestniczyło w projekcie systemowym "Szkoła Współpracy. Uczniowie i nauczyciele kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", w ramach którego otrzymało merytoryczne wsparcie w zakresie budowania w szkole systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.