Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Poznajemy, doświadczamy

Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, promuje łódzkie, Unia Europejska.

Projekt „Poznajemy, doświadczamy”. Nr Projektu RPLD.11.01.03-10-0001/19 w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji. Poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna - Miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji 01.10.2020 r.- 31.12.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Łodzi do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w OWP przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi, wydłużenie godzin pracy OWP,  realizację doskonalenia zawodowego dla 9 nauczycieli oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty, tj.: stymulacja percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja funkcjonalna z elementami korekcyjnymi, usprawnianie widzenia, sensomotoryczna terapia widzenia, czytelnictwo terapeutyczne z elementami rozwijającymi czytanie i pisanie, terapia polisensoryczna/trening funkcji poznawczych, zajęcia rozwijając wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę, zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa, terapia integrująca zmysły oraz zajęcia sensoryczne.

Uwaga!
 • W dniach 31.01-04.02. nie odbędą się zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 14.01.2022, w godz. 7.30-8.30  odbędą się dodatkowe zajęcia rozwijające wybrane funkcje poznawcze i mała motorykę.
 • W dniu 07.01.2021 roku zajęcia projektowe odwołane z powodu nieobecności dzieci. 
 • Dodatkowe zajęcia ze stymulacji polisensorycznej i treningu funkcji poznawczych odbędą się w dniu 27.12.2021 roku w godz. 10.30-12.30.
 • Zajęcia rozwijające wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę odbędą  się dodatkowo w dniach: 23.12.2021 roku, godz.10.30 - 12.30; 28.12.2021 roku,  godz. 10.30 - 12.30 oraz 29.12.2021 roku  godz. 10.30 - 11.30.
 • W dniu 22.12.2021 roku o godz. 13.15-14.15 odbędą się dodatkowe zajęcia  "Terapia pracą dotykową i brajlem. 
 • W dniu 22.12.w godz. 15.15-17.15 oraz 23.12.21 w godz. 13.15-15.15 odbędą się dodatkowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej. 
 • W dniu 22.12. w godz. 13.15-14.15 i 23.12. w godz. 11.30-12.30 odbędą się dodatkowe zajęcia stymulacji polisensorycznej i treningu funkcji poznawczych.
 • W dniu 21.12. w godz. 7.30-8.30, 16.15-17.15 i 22.12. w  godz. 7.30-8.30, 16.15-17.15 odbędą się dodatkowe zajęcia   sensomotorycznej terapii widzenia.
 • Zajęcia rehabilitacji funkcjonalnej nie odbędą się w dniach 14-17.12.21 z powodu nieobecności nauczyciela.
 • Zajęcia stymulacji polisensorycznej i treningu funkcji poznawczych nie odbędą się w dniach 15-17.12.21 z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 17.12.2021r. w godz.13.15-14.15 odbędą się dodatkowe zajęcia Terapia pracą dotykową i brajlem.
 • W dniu 20.12.2021r w godzinach 15.15-16.15 i 16.15-17.15 odbędą się dodatkowo zajęcia Terapii pracą dotykową i brajlem.
 • W dniach 01-03.12.2021 r. zajęcia gimnastyki korekcyjnej nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 6-7.12.2021 zajęcia stymulacji polisensorycznej i treningu funkcji poznawczych nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 6-10.12.2021 r. zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia terapii pracą dotykową i brajlem nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 01.12.2021 r. w godz. 15.15-17.15 odbędą się dodatkowe zajęcia „Czytelnictwo terapeutyczne indywidualne”.
 • W dniach 29.11-23.12.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 30.11.- 3.12.2021 r., zajęcia rozwijające wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę nie odbędą się z powodu choroby nauczyciela.
 • W dniach 29.11. - 3.12. 2021 r. zajęcia sensomotoryczne terapia widzenia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 26.11.2021 w godz. 13.15-14.15 i 15.15-16.15 odbędą się dodatkowe zajęcia terapii pracą dotykową i brajlem.
 • W dniach: 25.11, 30.11.2021 r. zajęcia ze stymulacji polisensorycznej i treningu funkcji poznawczych nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach: 24.11.21 godz.13.15-14.15; godz.14.15-15.15, 25.11.21 godz. 15.15-16.15; godz.16.15-17.15 oraz 26.11.21 godz. 13.15-14.15; godz.14.15-15.15 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela. 
 • W dniu 23.11.2021 r. zajęcia stymulacji polisensorycznej i treningu funkcji poznawczych nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela. W dniach 15-19.11.21 r. zajęcia terapii usprawniania widzenia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela. 
 • W dniach 08-26.11.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 08-12.11.2021 r. zajęcia terapii usprawniania widzenia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej nie odbędą się w dniach: 03.11.2021 r. godz.13.15-14.15; godz.14.15-15.15; 04.11.2021 r. godz.15.15-16.15; godz.16.15-17.15; 05.11.2021 r. godz.13.15-14.15; godz.14.15-15.15 z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 4.10.- 05.11.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 25.10.2021 odwołane są zajęcia z czytelnictwa terapeutycznego (13.15 - 17.15) nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 7.10.2021 r. w godz. 13.15-16.15 zajęcia terapii sensomotorycznej nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 27.09-01.10. 2021 r. zajęcia z terapii polisensorycznej i treningu funkcji poznawczych nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 21- 24.09.2021 zajęcia rozwijające wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 20-21.09.2021 r. zajęcia terapii widzenia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 17.09.2021 r. zajęcia terapii pracą dotykową i brajlem nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 09-30.09.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 03.09.2021 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej o godz. 13.15-14.15  nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 08.06 2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 31.05-07.06 2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 24-28.05.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia Tomatisa  nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 20.05.2021 r. w godz. 13.15-16.15 nie odbędą się zajęcia ze stymulacji polisensorycznej i treningu poznawczego z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 18.05.2021 r. zajęcia rozwijające wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 17-21.05.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 06-14.05.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 26-30.04.2021 r. zajęcia: Sensomotoryczna terapia widzenia, Rehabilitacja funkcjonalna, Terapia integrująca zmysły, Stymulacja polisensoryczna i trening funkcji poznawczych nie odbędą się z powodu nieobecności nauczycieli.
 • W dniach 26.04-05.05.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • Z powodu wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, zajęcia projektowe w dniach 12-16.04.2021 r. zostają zawieszone.
 • W dniach 29.03-09.04.2021 r. zajęcia projektowe nie odbędą się z powodu obostrzeń związanych z pandemią.
 • W dniach 19-29.03.2021 r. zajęcia indywidualne i grupowe: czytelnictwo terapeutyczne z elementami rozwijającymi naukę czytania i pisania nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 17-24.03.2021r. zajęcia terapii usprawniania widzenia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 09-10.03.2021 r. zajęcia: terapia pracą dotykową i brajlem; zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow; terapia usprawniania widzenia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczycieli.
 • W dniach 02-05.03.2021 r. zajęcia: terapia pracą dotykową i brajlem; zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow, terapia usprawniania widzenia; stymulacja polisensoryczna i trening funkcji poznawczych nie odbędą się z powodu nieobecności nauczycieli.
 • W dniu 23.02.2021 r. z powodu zmiany organizacji pracy "Zajęcia rozwijające wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę" w godz.13.15-14.15 nie odbędą się.
 • W dniach 23-26.02.2021 r. "Zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow" nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 24.02.2021 r. zajęcia "Terapia pracą dotykową i brajlem" godz. 14.15-15.15 nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 25.02.2021 r. zajęcia z "Terapii SI" nie odbędą się z powodu nieobecności prowadzącego.
 • W dniach 16-24.02.2021 r. zajęcia "Terapii usprawniania widzenia" nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w terminie 04.02.2021 r. - 04.03.2021 r. nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.