Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Poznajemy, doświadczamy

Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, promuje łódzkie, Unia Europejska.

Projekt „Poznajemy, doświadczamy”. Nr Projektu RPLD.11.01.03-10-0001/19 w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji. Poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna - Miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji 01.10.2020 r.- 31.12.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Łodzi do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi, wydłużenie godzin pracy Oddziałach Wychowania Przedszkolnego,  realizację doskonalenia zawodowego dla 9 nauczycieli oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty, tj.: stymulacja percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja funkcjonalna z elementami korekcyjnymi, usprawnianie widzenia, sensomotoryczna terapia widzenia, czytelnictwo terapeutyczne z elementami rozwijającymi czytanie i pisanie, terapia polisensoryczna/trening funkcji poznawczych, zajęcia rozwijając wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę, zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa, terapia integrująca zmysły oraz zajęcia sensoryczne.