Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Poznajemy, doświadczamy

Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, promuje łódzkie, Unia Europejska.

Projekt „Poznajemy, doświadczamy”. Nr Projektu RPLD.11.01.03-10-0001/19 w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji. Poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna - Miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji 01.10.2020 r.- 31.12.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Łodzi do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi, wydłużenie godzin pracy Oddziałach Wychowania Przedszkolnego,  realizację doskonalenia zawodowego dla 9 nauczycieli oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty, tj.: stymulacja percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja funkcjonalna z elementami korekcyjnymi, usprawnianie widzenia, sensomotoryczna terapia widzenia, czytelnictwo terapeutyczne z elementami rozwijającymi czytanie i pisanie, terapia polisensoryczna/trening funkcji poznawczych, zajęcia rozwijając wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę, zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa, terapia integrująca zmysły oraz zajęcia sensoryczne.