Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła Podstawowa

Głównym celem i zadaniem naszej szkoły jest umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz przygotowanie do kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej. Nauka trwa 8 lat i kończy się zewnętrznym egzaminem ósmoklasisty. 

Dla kogo

Podstawą przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz skierowanie wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi (zobacz zakładkę rekrutacja).

W szkole funkcjonują:

  1. klasy dla dzieci słabowidzących i niewidomych,
  2. klasy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci słabowidzących i niewidomych z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w każdym stopniu niepełnosprawności, słuchową, ruchową i inną),
  3. zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Naszym uczniom zapewniamy opiekę przed lekcjami od godziny 7:00 oraz po zakończonych zajęciach do godziny 16:00.

Szkoła aktywnie włącza się różne działania z zakresu profilaktyki:

  1. szklanka mleka,
  2. owoce i warzywa,
  3. fluoryzacja,
  4. pierwsza pomoc przedmedyczna,
  5. warsztaty z przedstawicielami Straży Pożarnej i Policji.

Certyfikat uczestnictwa w projekcie "Szkoła Współpracy"

Certyfikat: Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Łodzi uczestniczyła w projekcie systemowym "Szkoła Współpracy. Uczniowie i nauczyciele kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", w ramach którego otrzymała merytoryczne wsparcie w zakresie budowania w szkole systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.