Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja w naszym Ośrodku trwa cały rok. Zapraszamy po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 42 657 79 41.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

WWR obejmuje opieką dzieci:

 1. słabowidzące,
 2. niewidome,
 3. z niepełnosprawnością złożoną od rozpoznania niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 2. diagnoza lekarza okulisty przyjmującego w Ośrodku.

Oddziały przedszkolne

Do przedszkola przyjmowane są dzieci:

 1. słabowidzące,
 2. niewidome,
 3. z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w każdym stopniu niepełnosprawności, słuchową, ruchową i inną).

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 2. skierowanie Prezydenta Miasta Łodzi, wydane na wniosek rodzica/prawnego opiekuna,
 3. podanie rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,
 4. dwie fotografie,
 5. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).

Szkoła Podstawowa nr 39 

Do szkoły przyjmowane są dzieci:

 1. słabowidzące,
 2. niewidome,
 3. z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w każdym stopniu niepełnosprawności, słuchową, ruchową),
 4. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 2. skierowanie Prezydenta Miasta Łodzi, wydane na wniosek rodzica/prawnego opiekuna,
 3. podanie rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do szkoły,
 4. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia i potwierdzenie stałego adresu zameldowania, w przypadku, kiedy dziecko będzie przebywać w internacie,
 5. dwie fotografie,
 6. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).

LVI Liceum Ogólnokształcące

Do liceum przyjmowana jest młodzież: 

 1. niewidoma,
 2. słabowidząca,
 3. z niepełnosprawnością ruchową,
 4. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. skierowanie Prezydenta Miasta Łodzi, wydane na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia,
 3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenie OKE o zwolnieniu z egzaminu,
 4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 5. podanie rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów o przyjęcie do szkoły,
 6. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia i potwierdzenie stałego adresu zameldowania, w przypadku, kiedy uczeń będzie przebywać w internacie,
 7. dwie fotografie,
 8. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).

Technikum nr 23

Zawód: technik masażysta

Do technikum przyjmowana jest młodzież słabowidząca i niewidoma, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu masażysty.

Zawód: technik prac biurowych

Do technikum przyjmowana jest młodzież słabowidząca i niewidoma.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. skierowanie Prezydenta Miasta Łodzi, wydane na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia,
 3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenie OKE o zwolnieniu z egzaminu,
 4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 5. podanie rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów o przyjęcie do szkoły,
 6. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia i potwierdzenie stałego adresu zameldowania, w przypadku, kiedy uczeń będzie przebywać w internacie,
 7. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu odpowiednio: masażysty, technika prac biurowych,
 8. dwie fotografie,
 9. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).

Szkoła Policealna nr 20

Zawód: technik administracji

Do szkoły przyjmowana jest młodzież do 24 roku życia:

 1. niewidoma,
 2. słabowidząca,
 3. z niepełnosprawnością ruchową,
 4. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

Zawód: technik masażysta

Do szkoły przyjmowana jest młodzież słabowidząca i niewidoma do 24 roku życia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu masażysty.

Zawód: technik tyfloinformatyk

Do szkoły przyjmowana jest młodzież słabowidząca i niewidoma do 24 roku życia.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. skierowanie Prezydenta Miasta Łodzi, wydane na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia,
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum),
 4. podanie o przyjęcie do szkoły,
 5. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia i potwierdzenie stałego adresu zameldowania, w przypadku, kiedy uczeń będzie przebywać w internacie,
 6. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
 7. dwie fotografie,
 8. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).

Kandydaci do technikum i szkoły policealnej odbywają rozmowę kwalifikacyjną.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej do szkół ponadpodstawowych wchodzą:

 • dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka,
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych,
 • w zależności od potrzeb pedagog szkolny/psycholog szkolny, wychowawca klasy i lekarz okulista.

Kurs kwalifikacyjny – technik organizacji turystyki

Po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły policealnej proponujemy naukę zawodu na kursie kwalifikacyjnymNa kurs kwalifikacji zawodowej przyjmowane są osoby słabowidzące i niewidome.