Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja w naszym Ośrodku trwa cały rok. Zapraszamy po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 42 657 79 41.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

WWR obejmuje opieką dzieci:

 1. słabowidzące,
 2. niewidome,
 3. z niepełnosprawnością złożoną od rozpoznania niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 2. diagnoza lekarza okulisty przyjmującego w Ośrodku.
Oddziały przedszkolne

Do przedszkola przyjmowane są dzieci:

 1. słabowidzące,
 2. niewidome,
 3. z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w każdym stopniu niepełnosprawności, słuchową, ruchową i inną).

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 2. skierowanie Prezydenta Miasta Łodzi, wydane na wniosek rodzica / prawnego opiekuna,
 3. podanie rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,
 4. dwie fotografie,
 5. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).
Szkoła Podstawowa nr 39 

Do szkoły przyjmowane są dzieci:

 1. słabowidzące,
 2. niewidome,
 3. z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w każdym stopniu niepełnosprawności, słuchową, ruchową),
 4. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 2. skierowanie Prezydenta Miasta Łodzi, wydane na wniosek rodzica / prawnego opiekuna,
 3. podanie rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do szkoły,
 4. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia i potwierdzenie stałego adresu zameldowania, w przypadku, kiedy dziecko będzie przebywać w internacie,
 5. dwie fotografie,
 6. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).
LVI Liceum Ogólnokształcące

Do liceum przyjmowana jest młodzież: 

 1. niewidoma,
 2. słabowidząca,
 3. z niepełnosprawnością ruchową,
 4. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. skierowanie Prezydenta Miasta Łodzi, wydane na wniosek rodzica / prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia,
 3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenie OKE o zwolnieniu z egzaminu,
 4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 5. podanie rodziców / prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów o przyjęcie do szkoły,
 6. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia i potwierdzenie stałego adresu zameldowania, w przypadku, kiedy uczeń będzie przebywać w internacie,
 7. dwie fotografie,
 8. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).
Technikum nr 23
Zawód: technik masażysta

Do technikum przyjmowana jest młodzież słabowidząca i niewidoma, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu masażysty.

Zawód: technik prac biurowych

Do technikum przyjmowana jest młodzież słabowidząca i niewidoma.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. skierowanie Prezydenta Miasta Łodzi, wydane na wniosek rodzica / prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia,
 3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenie OKE o zwolnieniu z egzaminu,
 4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 5. podanie rodziców / prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów o przyjęcie do szkoły,
 6. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia i potwierdzenie stałego adresu zameldowania, w przypadku, kiedy uczeń będzie przebywać w internacie,
 7. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu odpowiednio: masażysty, technika prac biurowych,
 8. dwie fotografie,
 9. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).
Szkoła Policealna nr 20
Zawód: technik administracji

Do szkoły przyjmowana jest młodzież do 24 roku życia:

 1. niewidoma,
 2. słabowidząca,
 3. z niepełnosprawnością ruchową,
 4. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.
Zawód: technik masażysta

Do szkoły przyjmowana jest młodzież słabowidząca i niewidoma do 24 roku życia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu masażysty.

Zawód: technik tyfloinformatyk

Do szkoły przyjmowana jest młodzież słabowidząca i niewidoma do 24 roku życia.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. skierowanie Prezydenta Miasta Łodzi, wydane na wniosek rodzica / prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia,
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum),
 4. podanie o przyjęcie do szkoły,
 5. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia i potwierdzenie stałego adresu zameldowania, w przypadku, kiedy uczeń będzie przebywać w internacie,
 6. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
 7. dwie fotografie,
 8. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).

Kandydaci do technikum i szkoły policealnej odbywają rozmowę kwalifikacyjną.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej do szkół ponadpodstawowych wchodzą:

 • dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka,
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych,
 • w zależności od potrzeb pedagog szkolny / psycholog szkolny, wychowawca klasy i lekarz okulista.
Kurs kwalifikacyjny – technik organizacji turystyki

Po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły policealnej proponujemy naukę zawodu na kursie kwalifikacyjnymNa kurs kwalifikacji zawodowej przyjmowane są osoby słabowidzące i niewidome.