Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska.

Miasto Łódź realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. 

Czas realizacji: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). 

SCWEW jest to zespół ekspertów i specjalistów, realizujących różne rodzaje wsparcia, kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie inkluzji społecznej.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łodzi zostało utworzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.

W ramach grantu wsparciem zostało objęte siedem ogólnodostępnych placówek oświatowych: 

 1. Przedszkole Miejskie nr 141 w Łodzi
 2. Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi
 3. Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli
 5. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
 6. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi
 7. Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Adresatami projektu są:

 • kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych prowadzących kształcenie
  ogólne i/lub zawodowe,
 • nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół,
 • dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, za pośrednictwem przedszkola i szkoły.

W ramach realizacji zadań projektowych została uruchomiona wypożyczalnia SCWEW, do której zakupiono sprzęt i specjalistyczne pomoce, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych na poziomie opracowania wniosku grantowego oraz diagnozy pogłębionej. Sprzęt i pomoce są wypożyczane przedszkolu/szkole, zgodnie z ich zapotrzebowaniem i uzyskaniem pozytywnej akceptacji zespołu SCWEW.

Działania SCWEW obejmują między innymi:
 1. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola i szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną.
 3. Wspieranie kadry kierowniczej.
 4. Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy.
 5. Organizowanie wizyt studyjnych (dobre praktyki).
 6. Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym.

Współpraca z partnerami:
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi,
 • Uniwersytet Łódzki - Katedra Badań Edukacyjnych.

Całkowity koszt grantu: 1 696 872,22 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 123,91 PLN

KONTAKT: 42 657 79 41, slabowidz@blind.edu.pl, kontakt@scwewlodz.pl