Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik masażysta

Kim jest technik masażysta?

Technik masażysta to średni personel medyczny. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta (325402). Osoba posiadająca dyplom technika masażysty uprawniona jest do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych. Praca technika masażysty polega więc na bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Posługując się w swojej pracy różnymi metodami i technikami masażu, działa na rzecz ludzi w różnych stanach zdrowia i choroby i w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy), dlatego masażysta powinien wykazywać się wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi, kulturą osobistą oraz sprawnością manualną. 

Gdzie znajdziesz pracę po skończeniu naszego technikum?

Technik masażysta, posiadający dyplom, uprawniony jest do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu i może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Najpopularniejsze miejsca pracy masażystów to:

 1. szpitale,
 2. przychodnie rehabilitacyjne,
 3. uzdrowiska,
 4. sanatoria,
 5. zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 6. hotele,
 7. gabinety i ośrodki odnowy biologicznej,
 8. prywatne gabinety masażu,
 9. kluby sportowe (np. masażysta drużyny sportowej),
 10. stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, hospicja,
 11. własna działalność gospodarcza w zakresie masażu.

Czego nauczysz się w naszym technikum?

 1. wykonywania masażu medycznego (w tym m.in.: klasycznego, segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, masażu metodą Schantala),
 2. stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych,
 3. oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu,
 4. obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu,
 5. wykonywania masażu sportowego,
 6. wykonywania masażu kosmetycznego,
 7. wykonywania masażu profilaktycznego,
 8. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne,
 9. organizowania i prowadzenia gabinetu masażu.

Nasze pracownie i ich wyposażenie

Pracownia masażu

Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji dużą pracownię masażu, w której znajduje się 6 kompleksowo wyposażonych stanowisk do nauki masażu, w tym stanowiska do masażu:

 • suchego (6 stacjonarnych stołów do masażu z elektrycznie regulowaną wysokością),
 • wibracyjnego (Aquavibron),
 • pneumatycznego (BOA i BOA mini),
 • krzesła do masażu karku,
 • Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego z pełnym wyposażeniem.

Pracownia hydroterapii

W pracowni hydroterapii znajdują się stanowiska do masażu w środowisku wodnym:

 • wanna do masażu podwodnego i perełkowego,
 • dwie wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych.

Pracownia fizykoterapii

Posiadamy również pracownię fizykoterapii wyposażoną w urządzenia do:

 • laseroterapii,
 • magnetoterapii,
 • elektroterapii,
 • sonoterapii,
 • światłolecznictwa,
 • ciepłolecznictwa.

Pracownia anatomiczna

Pracownia anatomiczna wyposażona jest w plansze dydaktyczne oraz przestrzenne modele anatomiczne ułatwiające kształcenie osób z dysfunkcją wzroku.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • anatomia z fizjologią,
 • teoretyczne podstawy masażu,
 • zagadnienia kliniczne w masażu,
 • zarys fizjoterapii,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia,
 • język obcy w ochronie zdrowia.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • masaż,
 • fizjoterapia,
 • anatomia topograficzna.

Praktyka zawodowa

Praktyki zawodowe realizowane są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie Łodzi i okolic. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.

Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – w zawodzie technika masażysty wyodrębniona jest jedna kwalifikacja: Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu). Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dlatego wszystkie egzaminy odbywają się w naszej szkole.