Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik masażysta

Kim jest technik masażysta?

Technik masażysta to średni personel medyczny. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta (325402). Osoba posiadająca dyplom technika masażysty uprawniona jest do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych. Praca technika masażysty polega więc na bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Posługując się w swojej pracy różnymi metodami i technikami masażu, działa na rzecz ludzi w różnych stanach zdrowia i choroby i w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy), dlatego masażysta powinien wykazywać się wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi, kulturą osobistą oraz sprawnością manualną. 

Gdzie znajdziesz pracę po skończeniu naszego technikum?

Technik masażysta, posiadający dyplom, uprawniony jest do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu i może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Najpopularniejsze miejsca pracy masażystów to:

 1. szpitale,
 2. przychodnie rehabilitacyjne,
 3. uzdrowiska,
 4. sanatoria,
 5. zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 6. hotele,
 7. gabinety i ośrodki odnowy biologicznej,
 8. prywatne gabinety masażu,
 9. kluby sportowe (np. masażysta drużyny sportowej),
 10. stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, hospicja,
 11. własna działalność gospodarcza w zakresie masażu.
Czego nauczysz się w naszym technikum?
 1. wykonywania masażu medycznego (w tym m.in.: klasycznego, segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, masażu metodą Schantala),
 2. stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych,
 3. oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu,
 4. obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu,
 5. wykonywania masażu sportowego,
 6. wykonywania masażu kosmetycznego,
 7. wykonywania masażu profilaktycznego,
 8. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne,
 9. organizowania i prowadzenia gabinetu masażu.
Nasze pracownie i ich wyposażenie

Pracownia masażu

Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji dużą pracownię masażu, w której znajduje się 6 kompleksowo wyposażonych stanowisk do nauki masażu, w tym stanowiska do masażu:

 • suchego (6 stacjonarnych stołów do masażu z elektrycznie regulowaną wysokością),
 • wibracyjnego (Aquavibron),
 • pneumatycznego (BOA i BOA mini),
 • krzesła do masażu karku,
 • Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego z pełnym wyposażeniem.

Pracownia hydroterapii

W pracowni hydroterapii znajdują się stanowiska do masażu w środowisku wodnym:

 • wanna do masażu podwodnego i perełkowego,
 • dwie wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych.

Pracownia fizykoterapii

Posiadamy również pracownię fizykoterapii wyposażoną w urządzenia do:

 • laseroterapii,
 • magnetoterapii,
 • elektroterapii,
 • sonoterapii,
 • światłolecznictwa,
 • ciepłolecznictwa.

Pracownia anatomiczna

Pracownia anatomiczna wyposażona jest w plansze dydaktyczne oraz przestrzenne modele anatomiczne ułatwiające kształcenie osób z dysfunkcją wzroku.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 • anatomia z fizjologią,
 • teoretyczne podstawy masażu,
 • zagadnienia kliniczne w masażu,
 • zarys fizjoterapii,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia,
 • język obcy w ochronie zdrowia.
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 • masaż,
 • fizjoterapia,
 • anatomia topograficzna.
Praktyka zawodowa

Praktyki zawodowe realizowane są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie Łodzi i okolic. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.

Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – w zawodzie technika masażysty wyodrębniona jest jedna kwalifikacja: Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu). Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, dlatego wszystkie egzaminy odbywają się w naszej szkole.