Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Mobilność kadry impulsem do rozwoju

Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju” nr POWERSE -2016-1-PL01-KA101-023302, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.05.2017 r.

Uczestnikami było 13 nauczycieli  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6.

W ramach projektu odbyły się wyjazdy strukturalne /studyjne do Finlandii (5 nauczycieli) i Hiszpanii (5 nauczycieli) w celu zapoznania się z systemami edukacji włączającej oraz 2 nauczycieli - szkolenia językowe w Wielkiej Brytanii.

Dzięki zrealizowaniu projektu wzrósł europejski wymiaru edukacji w SOSW nr 6. Ponadto nastąpił wzrost jakości organizacji pracy oraz  intensyfikacja  indywidualizacji wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SOSW nr 6.

Poprzez udział w projekcie nauczycieli zwiększyli swoje kompetencje językowe.