Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła policealna

Głównym celem i zadaniem szkoły policealnej jest zapewnienie naszym słuchaczom wykształcenia zawodowego niezbędnego do wykonywania wybranego zawodu zgodnie
z indywidualnymi możliwościami wychowanka, przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wdrażanie do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy zawodowej, technicznej i ekonomicznej, wyrabianie szacunku do pracy. Przygotowujemy do samodzielności oraz odpowiedzialnego życia społecznego.

Dla kogo

Do szkoły policealnej przyjmowana jest młodzież do 24 roku życia:

  1. niewidoma,
  2. słabowidząca,
  3. z niepełnosprawnością ruchową,
  4. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.

Podstawą przyjęcia do szkoły policealnej jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, skierowanie wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi na wniosek rodzica wychowanka/pełnoletniego wychowanka oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza profilaktyka.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego przygotowują do uzyskania odpowiednich kwalifikacji po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest zgodnie z programem nauczania w pracowniach zajęć praktycznych oraz w ramach praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych prowadzone są w pracowniach szkolnych w ramach ćwiczeń.

Komfort nauki zapewniają małe klasy (od 2 do 10 uczniów).