Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła policealna

Głównym celem i zadaniem szkoły policealnej jest zapewnienie naszym słuchaczom wykształcenia zawodowego niezbędnego do wykonywania wybranego zawodu zgodnie
z indywidualnymi możliwościami wychowanka, przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wdrażanie do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy zawodowej, technicznej i ekonomicznej, wyrabianie szacunku do pracy. Przygotowujemy do samodzielności oraz odpowiedzialnego życia społecznego.

Dla kogo

Do szkoły policealnej przyjmowana jest młodzież do 24 roku życia:

  1. niewidoma,
  2. słabowidząca,
  3. z niepełnosprawnością ruchową,
  4. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

Podstawą przyjęcia do szkoły policealnej jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, skierowanie wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi na wniosek rodzica wychowanka/pełnoletniego wychowanka oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza profilaktyka.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego przygotowują do uzyskania odpowiednich kwalifikacji po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest zgodnie z programem nauczania w pracowniach zajęć praktycznych oraz w ramach praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych prowadzone są w pracowniach szkolnych w ramach ćwiczeń.

Komfort nauki zapewniają małe klasy (od 2 do 10 uczniów).