Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łodzi

Miasto Łódź realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. 

Czas realizacji: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). 

SCWEW jest to zespół ekspertów i specjalistów, realizujących różne rodzaje wsparcia, kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie inkluzji społecznej.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łodzi zostało utworzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.

W ramach grantu wsparciem zostało objęte siedem ogólnodostępnych placówek oświatowych: 

 1. Przedszkole Miejskie nr 141 w Łodzi
 2. Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi
 3. Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli
 5. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
 6. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi
 7. Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Adresatami projektu są:

 • kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych prowadzących kształcenie
  ogólne i/lub zawodowe,
 • nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół,
 • dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, za pośrednictwem przedszkola i szkoły.

W ramach realizacji zadań SCWEW zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych na poziomie opracowania wniosku grantowego oraz diagnozy pogłębionej. Sprzęt będzie wypożyczany przedszkolu/szkole, zgodnie z ich zapotrzebowaniem i uzyskaniem pozytywnej akceptacji zespołu SCWEW, czyli w SCWEW funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.

Działania SCWEW obejmują między innymi:
 1. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola i szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną.
 3. Wspieranie kadry kierowniczej.
 4. Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy.
 5. Organizowanie wizyt studyjnych (dobre praktyki).
 6. Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym.

Współpraca z partnerami:
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi,
 • Uniwersytet Łódzki - Katedra Badań Edukacyjnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 123,91 PLN