KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Projekty w trakcie realizacji

Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, promuje łódzkie, Unia Europejska
Projekt „Wspólny Cel”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2019 – 29.05.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Łodzi do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 6, do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego, realizację doskonalenie zawodowego dla 15 nauczycieli zatrudnionych w ośrodku wychowania przedszkolnego oraz prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty u dzieci (NDT Bobath, muzyczno-ruchowe z elementami SI; stymulująco-terapeutyczne, bajkoterapii, stymulacji uwagi i lateralizacji słuchowej, rozwijających świadomość i schemat własnego ciała, terapii logopedycznej z elementami Forbrain, rehabilitacji wzroku z elementami ortoptyki, koordynacji wzrokowo-ruchowej z elementami terapii wzroku) oraz kompetencje kluczowe i wartości uniwersalne (przyrodnicze, jęz. angielski).

Dofinansowanie projektu z UE: 460 051,48 PLN

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Harmonogram zajęć obowiązujący od 3 grudnia 2020 r. 

Harmonogram zajęć obowiązujący od 14 grudnia 2020 r.

Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
Projekt „Razem, nie osobno”, nr WER19PMU20043, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w okresie 20.07.2020 – 30.05.2021 r. 

Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 10 uczniów SOSW nr 6 w Łodzi poprzez udział w mobilności zagranicznej.

Główny temat projektu, wspólny temat działań mobilnościowych: wzrost wiedzy ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach realizacji mobilności 10 uczniów SOSW nr 6 wyjedzie wraz z nauczycielami do zespołu szkół w Viseu w Portugalii. Wizyta poprzedzona będzie 20 godzinnym przygotowaniem językowym i 2 godzinnym przygotowaniem kulturowym.

Dofinansowanie projektu: 67 539,00 PLN